Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

STAHUJ PREZENTÁCIE :

 prezentácia 1-Počítač ako nástroj

prezentácia  2-Informácie okolo nás.Informácie v počítači

perzentácia  3-Algoritmy a programovanie

prezentácia  4-Počítačové systémy

prezentácia  5-Informačná spoločnosť

____________________________

                                  ČO  JE  INFORMATIKA

 

 

Informatika je vedný odbor, ktorý sa zaoberá algoritmami a zberom, spracúvaním, vyhľadávaním a prenosom informácií pomocou počítačov a ich programov. Odčlenila sa z matematiky. Informatiku zaujíma, čo všetko sa dá vypočítať. Informatikov zaujíma hlavne:

Ø      ako rozpoznať, ktorý problém sa dá vyriešiť a ktorý nie?

Ø      ako zistiť, ktorý problém je ťažký?

Ø      čo všetko sa dá vypočítať na počítači?

Ø      existujú problémy, ktoré síce zatiaľ nevieme na počítači vyriešiť, ale vyriešime neskôr, keď budú počítače ešte výkonnejšie?

Ø      ak na riešenie niektorého veľmi ťažkého problému neexistuje presný algoritmus, nepomohol by nám aj nepresný?

Pri riešení na prvý pohľad odlišných problémov sa dá medzi nimi nájsť podobnosť. Takto vznikol pojem graf. Je to množina vrcholov a spojení medzi nimi, ktoré nazývame hrany. Graf zbadáme nielen na mape, ale môžu ním byť aj miestnosti v byte pospájané dverami, letiská Európy pospájané vzdušnými trasami, telefónne ústredne pospájané káblami i spolužiaci pospájaní vzájomnými vzťahmi medzi sebou.

Informatika skúma grafy, skúma tiež, v ktorých problémoch sa dajú nájsť grafy. Hľadá riešenia všeobecných problémov, ktoré sa potom môžu využiť v rôznych situáciách a rôznych oblastiach.

Jednou z častí informatiky je programovanie. Informatika skúma, aké vlastnosti má mať programovací jazyk, aby sa v ňom programovalo efektívne (aby sme s čo najmenšou námahou urobili čo najviac), elegantne (aby bol výsledný program stručný, prehľadný, čitateľný) a prirodzene (aby sa v nich ľahko vyjadrovali určité myšlienky a postupy).

Nezabúdajme, že:

Ø      informatika pomáha každému v jeho bežnom živote. Na to, aby sme jej výsledky vedeli využiť, nemusíme byť informatici

Ø      informatika vytvára mnoho nových pracovných príležitostí, a to nielen pre informatikov a programátorov

Ø      nikto nedosiahne majstrovstvo v programovaní, ak nemá výborné znalosti z matematiky a informatiky.

 

 

___________________________________

keby ste niečo potrebovali tak mi môžete poslat e-mail :